Att Lösa En Omöjlig Uppgift This post/page English translation required

 In Brilliant, Logic, Riddles

E-post skickat till erkänd lektor i logik på KTH:

”Din tankenöt på följande adress […] är omöjlig att knäcka utan en extra förutsättning som är:

Inte bara den som får gåtan behöver veta att en av fångvaktarna alltid ljuger och en alltid talar sanning, utan även de två fångvaktarna i gåtan behöver veta det (samt såklart, men mer underförstått, vem som gör vad), om lösningen inte ska bli godtycklig.

Om det är tänkt att man ska ta det för givet att de vet, kan man lika gärna ta det för givet att en alltid ljuger och en alltid talar sanning. Ändå nämns det senare, men inte det förra i tankenöten.

Eller vad säger du?”

Fick tillbaka:

”Det har Du ju alldeles rätt i.
Numera rättat.”

Jag växte en halvmeter och mitt huvud blev jättestort.

Att lösa en omöjlig uppgift: @@@@@

Slut på Aspirin: @@

Recommended Posts
Comments
  • Anne
    Reply

    Grymt!

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search