Fråga Lund? Fråga genierna istället This post/page English translation required

 In Challenges, IQ, Mensa

Innan jag gick med i Mensa hade jag mina fördomar och fantasier om hur insidan av föreningen såg ut. Jag har fortfarande fördomar och fantasier om andra slutna sällskap som jag inte är med i. Det är fullt naturligt och väldigt svårt att värja sig mot detta även om man med lite tanke-ansträngning kan medge att det är ganska primitiva tankar.

En fantasi jag hade var att om man hade tillgång till en praktiskt taget unik samling högintelligenta människor så skulle man kunna få de bästa svaren på de stora och svåra frågorna. Fantasin kvarstår än idag, om än lite nyanserad mot vad som är realistiskt.

Dags för tydliggöranden.
– Ja, jag vet att djup kunskap inom ett område inte kan ersättas av hög intelligens.
– Ja, jag vet att det finns väldigt kunniga personer inom olika kunskapsområden som också är väldigt intelligenta.
– Ja, jag vet att det finns andra mentala förmågor än det som mäts med klassiska IQ-test som är intressanta.
– Ja, jag vet att intelligens inte är samma sak som vishet.

Den höga koncentrationen av hög intelligens i Mensa innebär – allt annat lika – en ojämförlig källa till generell problemlösningsförmåga, förmåga att se samband och förståelse för det abstrakta.

Min rubrik “Fråga Lund?…” syftar på det som redan finns i samma väg, d.v.s. senaste versionen av det klassiska frågeprogrammet Fråga Lund som första sändes 1962 och nu programleds av Kristian Luuk.
http://www.svt.se/fraga-lund/
Inget ont om vare sig Kristian Luuk, SVT eller programidén men upplägget saknar det jag är ute efter; det saknar den där kittlande känslan av att stå inför ett orakel som med övernaturlig visdom kan ge mig insiktsfulla svar på vad som helst. Visst ja: vishet var inte samma sak som intelligens. Nej, men intelligens är en viktig komponent av vishet.

Det finns ett annat känt alternativ som har ett helt annat upplägg än TV-programmet: Quora.
https://www.quora.com/
Utan att gå in på några detaljer så består oraklet av flera hundra tusen personer som svarar på frågor som läsarna ställer. Bland de som svarar finns världsledande experter inom olika områden, det finns högintelligenta personer och det finns vanliga människor. Läsarna röstar sedan på vilka svar de gillar bäst och dessa hamnar överst på listan över svar på en viss fråga. Oraklet Quora bygger alltså på till stora delar självutnämnda experter eller genier och bedömningen av vilka svar som är bra görs på godtyckliga kriterier av samma människor som frågar.

Både Fråga Lund och Quora är mer som ett upplagsverk eller Wikipedia. Det jag skulle vilja prova är att låta dig som läsare ställa tidigare obesvarbara frågor, kanske de klassiska stora frågorna eller frågor som ingen tidigare ställt. Och låta människor med väldigt hög intelligens svara på dem. Jag förmedlar.

Vad vill du veta?
Ställ frågorna i kommentarsfältet.

/Neil

Recommended Posts
Showing 2 comments
 • Neil
  Reply

  Jag har fått ta del av två svar som jag hoppas ger svar på din fråga, Sofia.

  Thomas Bång svarar med ett utdrag ur en artikel:
  “Ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv gynnas du av att vara uppmärksam på din status i relation till andra, historiskt av reproduktiva skäl. Om grannen har finare bil än du tänker din inre grottmänniska att han snart tar din partner.”
  Hill, S. E., & Buss, D. M. (2006). Envy and positional bias in the evolutionary psychology of management. Managerial and Decision Economics, 27(2‐3), 131-143.

  Martina Tomner svarar med egna reflektioner:
  “Gräset är inte grönare på andra sidan, statistiskt sett. Det är bara det att vi tenderar att lättare upptäcka just de grannars gräs som faktiskt ÄR grönare, i vissa isolerade avseenden. De människor som har det sämre än vi tenderar vi inte att tänka på så mycket, men de finns där och tänker vi efter inser vi att de faktiskt oftast är i majoritet.

  Jag tror att det handlar om att man jämför sig just med alla som har något som man vill ha, och så tänker man ‘den personen har det mycket bättre’. Det är sällan man avsiktligt går omkring och tänker på alla man INTE skulle vilja byta liv med. Skulle man göra det skulle man inse att gräset i de allra flesta fall inte alls är grönare på andra sidan.

  Det man dessutom inte tänker på är att man ofta jämför sig med FLERA olika personer, och var och en av dessa har något man vill ha. Och så känner man sig misslyckad för att man inte har A:s utseende, B:s inkomst, C:s hus, D:s lyckliga familj, E:s berömmelse, F:s självförverkligande jobb, och så vidare. Det man inte tänker på är att varken A, B, C, D, E eller F har alla dessa saker SAMTIDIGT. Och ändå är det det man önskar sig. Inte så konstigt att ‘grannens’ gräsmatta är grönare, om den är uppbyggd av de allra grönaste grässtråna från hela kvarterets gräsmattor…”

 • Sofia
  Reply

  Jag har en fråga till genierna
  Varför är gräset grönare på andra sidan? Man tycker ofta att det som andra människor har är bättre än en själv. Det kan antingen vara hur man bor, vad man har för bil, kläder osv. Så varför tror en att det alltid finns något bättre?

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search