“Rain Man”-Testet This post/page English translation required

 In Admirable, Perception, Science, Talent, The human

Ni vet filmen “Rain man”, när karaktären Raymond Babbitt (Dustin Hoffman) på ett ögonkast räknar antalet tandpetare som faller ur asken på fiket?

 

Rüdiger Gamm från Tyskland kan inte bara räkna astronomiskt stora (eller atomiskt små) tal i huvudet på sekunden, utan även tala baklänges flytande. Och sen är det ju det här med “Rain man”-testet, som ni kan se från cirka 8:00 in i klippet nedan. Var beredda på att tappa hakan. Och klarar du det sista testet, direkt efter pricktestet, utan att fuska? 😉

“Rain man” på film: @@@

“Rain man” på riktigt: @@@@@

Rest in peace Kim Peak.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search