Varför Jag Gick Ur Mensa This post/page English translation required

 In Everyday considerations, Personal development

Mensa diskriminerar uppåt i IQ – även om det inte är tanken. Det är inte heller explicit uttalat, och förhoppningsvis inte heller något som föreningen i sin helhet tar positiv ställning till. Däremot finns det flertalet medlemmar, som utgör en aktiv del av Mensa, som ger ett annat intryck av föreningen.

Flera som jag känner till, som har presterat exceptionellt väl på tester långt svårare än Mensa Sveriges inträdestest, har inte bara nöjt sig med att söka sig till andra IQ-sällskap med högre antagningsnivåer, utan har även gått ur föreningen. Det tycker jag är synd – även om det finns exempel på de som också stannat.

Faktum är att medan Mensa Sverige har en officiell inträdesgräns på 131 eller mer i IQ, kan personer som har presterat så lågt som runt 110 i IQ på sitt första antagningsförsök (enligt vad jag själv har stött på) lyckas kvalificera sig på sitt andra. Det är rätt anmärkningsvärt. Den som är nyfiken uppmuntras själv att kontakta föreningen och fråga vad de lägsta förstagångsresultaten är på de som klarade inträdet andra gången.

Lika anmärkningsvärt är attityder och föreställningar som florerar bland medlemmar. Kommentarer som, “Vi är alla lika intelligenta i föreningen eftersom vi alla har klarat inträdesgränsen.”, är rätt typiska. Som att det inte finns variation i IQ även inom Mensa. Jargongen är även, “Vi är bättre än normen, men tro inte att du är något om du har högre IQ än så”.

(Dumhet finns med andra ord överallt. Hög IQ är inte en helt avgörande faktor för frånvaron av den.)

I föreningens olika forum kan jag även avslöja att det finns många aktiva medlemmar som passar perfekt in på beskrivningen “arga vita män” – vanligen äldre män med för mycket fritid, medan de yngre av dessa har otroliga hävdelsebehov. Majoriteten av medlemmarna hör inte till kategorin, men de hörs eller syns inte lika mycket i förhållande till storlek som grupp.

Slutsats: Kanske inte så intelligent förening som det ges sken av. Eventuellt borde inträdesgränsen höjas. Möjligtvis ska det bara ges en chans till inträde (missar du din bokade tid, boka om). Och det där med vad vissa säger om mensaner och EQ – väldigt blandat där avvikelserna gör sig tydliga. Ibland tröttsamt.

Så jag gick ur Mensa och gick med i andra sällskap med högre antagningsgräns istället. Där de “arga vita männen” också finns, men är betydligt färre, behöver tänka till en extra gång innan de yttrar sig och inte tar nämnvärt utrymme.

Här är några IQ-sällskap på nivåer över Mensa:

Triple Nine Society – inträdesnivå 99.9:e percentilen (1/~1000, IQ 146)

Prometheus Society – inträdesnivå 99.997:e percentilen (1/~30 000, IQ 160)

4G High IQ Society – inträdesnivå  99.997:e percentilen (1/~30 000, IQ 160)

Mega Society – inträdesnivå 99.9999:e percentilen (1/~1 000 000, IQ 171)

Olympiq Society – inträdesnivå 99.99997:e percentilen (1/~3 500 000, IQ 175)

It is better to be a human dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is only because they only know their own side of the question. – John Stuart Mill

 

Recent Posts
Showing 2 comments
 • RK
  Reply

  Kände professionellt en (som åtminstone utgav sig för att vara) medlem av Triple Nine Society. Han kvalar nog in på topp 5 idioter jag stött på i mitt liv.

  • Moriarty
   Reply

   Ja, exempel på idioti finns överallt. Känner till en person som är medlem i både Mensa och TNS. Enda skillnaden är att han är mer aktiv i Mensa än i det senare sällskapet, gudskelov. Inträdet till flera av de nämnda sällskapen ger inte alltid heller en fullt överensstämmande bild med det tänkta inträdeskravet i IQ-nivå. Vissa tester och resultat på tester kan ifrågasättas. Personen i fråga, som jag tänker på, kan exempelvis mycket väl ha presterat så lågt som 35/36 på RAPM och ändå lyckats kvalificera sig till TNS. Och då är RAPM ett, i sammanhanget, relativt lätt test.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search