Skillnaden mellan smart och intelligent

 Under Okategoriserade, Perspectives

Har du någonsin funderat på skillnaden mellan smart och intelligent? Enkelt uttryckt är intelligens din förmåga att tänka och analysera och smarthet är din medvetenhet om och förmåga att tillämpa dina förmågor för att nå specifika mål. Termerna används ofta (och felaktigt) som ekvivalenter, vilket skapar skeva, snäva och ganska absurda syner på verkligheten. Där en borderline kognitivt nedsatt person, som Donald Trump, missvisande kan kallas intelligent i vissa medier. När du förstår detta inser du snabbt att definitioner är viktiga. De kan få dig att vidga ditt perspektiv och skapa en rik(are) verklighet, där både skillnader och likheter är tillåtna. Trump är inte intelligent, som t.ex. Will Hunting, med ett intellekt gjort för djupgående analyser.

Titta istället på bilden ovan. Den visar att du paradoxalt nog kan vara både intelligent och dum (Will Hunting) eller ointelligent och smart (Donald Trump) på samma gång. Men vad du än gör vill du inte ha Donald Trump ensam som dit best bet för att lösa ett kognitivt och logiskt signifikant problem. Kanske socialt, mellan diktatorer, baserat på igenkänning och det psykosociala samspelet. Men inte analytiskt.

Så hur mäter du intelligens och smarthet? Intelligens mäts indikativt på IQ-tester och smarthet på hur väl du tillämpar olika förmågor i utvecklingen för att uppnå det liv du vill, både kortsiktigt och långsiktigt. När det gäller det senare går det att titta på dina mål, ju högre medveten uppfyllelse, desto smartare är du. Genom att lära av Jordan Peterson vet vi att den bästa strategin för att nå dit är att vara osjälvisk, särskilt om du vill lyckas långsiktigt. Skriv en kommentar nedan vem din favoritdumma, smarta, intelligenta eller ointelligenta offentliga och/eller fiktiva person är. (Alla är inte män eller binära, naturligtvis.)

Donald Trumps IQ: 87

Will Huntings IQ: >195

Elon Musks IQ: 137

Peter Griffins IQ: 85 (Nästa president i USA?)

Läs Även

Kommentera

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Skriv och tryck Enter för att söka