Mind Over Matter This post/page English translation required

 In Perspektiv, Psychology, Science

Hur kommer det sig att vi vet hur vi ska ta hand om våra fysiska sår, men inte våra psykiska? Ensamhet, motgång, förlust, avvisande, rädslorna för dessa och långsinthet drabbar oss vanligare än skrubbsår. Ändå behandlar vi skrubbsåren direkt.

Att ta hand om sin kropp: IQ 125

Att ta hand om sitt psyke: IQ 160+

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search