Att förbättra de offentliga debatterna

 Under Politik

debatt2

Problemet med debatt i det offentliga rummet idag är inte att vi brottas mot en åsiktskorridor, att den ena eller den andra frågan får mer uppmärksamhet än något annat, utan bekymret är att debatterna ofta snabbt regredierar till att personer ställer upp halmgubbar, debattörer missförstår varandras åsikter, eller i värsta fall allmänna ad hominem-attacker. Samtliga av dessa resultat är oönskade.

Det är rimligt att anta att målet med en offentlig debattörs inlägg inte är att på något sätt ”frälsa” någon eventuell motståndare. Syftet är snarare att personer som inte har tagit ställning i en sakfråga ska ta till sig av vad debattören har att säga och bilda sig en åsikt. För att så ska ske på ett rättvist sätt krävs dock oftast att debattören i fråga håller sig från ovan nämnda oönskade resultat. I en tid då vi i mångt och mycket får vår information i tapasstorlek snarare än hela måltider är det lätt att förenklingar leder till missförstånd och därmed även till en större polarisering.

Jag har dock ett förslag på hur vi kommer till rätta med det här problemet. Vi bör uppmuntra debattörer att sammanfatta motståndarsidans synvinkel inför en debatt. Metoden används inom parlamentarisk debatt på högskolenivå inom den engelskspråkiga världen, och liknande är kutym vid exempelvis uppsatsopponeringar vid svenska lärosäten. Detta enkla grepp försvårar användandet av halmgubbar och leder till att en person som planerar att vädra en åsikt i en offentlig debatt nyanserar sina tankar med hjälp av motståndarsidans åsikter.

Vad tycker ni?

RK

Läs Även
Showing 1 comments
  • Neil
    Svara

    Så du menar att man ska begränsa människors rätt att uttrycka sig som de vill – i princip minska på yttrandefriheten – och att man bara ska få debattera om man är så skolad som du är?
    (Ja, jag skojade bara)
    Det låter som en bra idé. Jag vet bara inte hur uppmuntrandet skulle gå till. Om en person debatterar på ett visst sätt och vinner sina debatter eller i alla fall får uppmärksamhet och från en del personer får respekt så tror jag inte att uppmuntran om att debattera på ett bättre sätt har någon större verkan. Målet för de personerna är nog inte att övertyga någon med bättre argument, snarare att höja sig själva. Men det kanske var de mer renhåriga debattörerna du tänkte på..?

Kommentera

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Skriv och tryck Enter för att söka