Den dubbla verkligheten This post/page English translation required

 In Philosophy, The human

Hösten 2015 stod jag framför en klass nyanlända elever på en skola i Borås. Ämnet var religionskunskap, och vi gick mot slutet av första lektionen. Klassen hade, under tiden jag presenterade de olika grundläggande synsätten på livet och verkligheten som finns i världen, flera gånger frågat vad jag tror på.

“Vad jag tror på,” svarade jag, “Är egentligen inte viktigt. Det viktiga är att i Sverige har vi religionsfrihet och om jag vill det kan jag tro på kristendom, på islam, på judendom, eller vilken annan religion som helst. Eller ingenting.”

“Ingenting?” utbrast en elev, “Som ett djur?”

Kommentaren är i sig lustig, ska medges, tanken alltså att det som skiljer människan åt från övriga djur, är att vi har en uppfattning om Gud. Dock ska sägas att eleven i det här fallet kanske oavsiktligt snubblade in i en fråga som leder till en sublim tanke om mänsklighetens verklighetsuppfattning.

Professor Yuval Harari delar nämligen elevens åsikt om vad som gör människan speciell. Han förklarar det bäst själv i följande TED talk, som jag själv ofta återvänder till och använder i diskussioner kring religioners vara eller icke-vara.

Jag anser mig själv vara icke-spirituell, jag tror inte ens på tur eller otur, men jag tror på flera andra saker, som Harari snyggt demonstrerar.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search