Naturligt onaturligt This post/page English translation required

 In Philosophy, The human

Den 11:e juni sändes i P1 ett avsnitt av Filosofiska Rummet med titeln ”Människan är ett djur instängt utanför sin bur.”, om människans förhållande till naturen. Diskussionen var som vanligt intressant, men jag hängde upp mig på ett par saker i debattörernas nomenklatur. De använde sig av ord som ”naturligt”, ”onaturligt”, och ”artefaktiskt”, utan att de gjorde en ordentlig begreppsdefinition. Det ledde mig ner längs en tankestig som gjorde att jag fick pausa avsnittet och stapla klart veden under tystnad, för att ägna tiden åt att reda ut begreppen för mig själv.

För egen del har jag svårt för ordet ”onaturligt” i sig självt. Vissa definitioner som finns tillgängliga på nätet gör gällande att onaturligt direkt innebär att det är något som är skapat av människan, ungefär som artificiell, eller om man så vill, artefaktisk. Jag har lätt att se hur ordet har kommit att få den definitionen, vi människor är duktiga på att inta ett antropocentriskt synsätt till vår tillvaro, och det är väl inte så onaturligt. Å andra sidan har jag svårt för gränsdragningarna i det här sammanhanget.

Om vi antar att ”onaturligt” innebär något som är direkt skapat av människan och därför inte hade existerat i naturen utan mänsklig påverkan innebär det att allt människan har skapat per automatik är onaturligt. Det är lätt att förena det med komplexa uppfinningar – ta bilen för ett banalt men bra exempel. Bilar är artificiella i den månen att de aldrig uppstått i naturen utan en mänsklig skapande hand. Men om vi tar andra konkreta men enkla skapelser – en flintastensyxa till exempel, är det någonting onaturligt? Det är definitivt skapat av en människa som har haft en avsikt att designa och tillverka ett verktyg. Men i linje med det finns verktygsskapande som en naturlig del av sitt beteende. Schimpanser använder både stenar och pinnar för att tillgodose sig mat på olika sätt.

Frågan som jag återkommer till är, varför gör vi oss bekymret att hela tiden försöka ställa människan utanför naturen? En annan, mer rimlig definition av ordet onaturligt, är att det är något som strider mot naturen. Som inte lyder under naturlagarna. Någonting övernaturligt, med andra ord. För i slutändan är vi människor en del av naturen och vi följer samma naturlagar som allting annat. Det tjänar ingenting till att försöka särställa våra skapelser som någonting speciellt, särskilt då verktygsanvändning är en högst naturlig del av förklaringen till människans framgång.

 

RK.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search